2011/02/02

love, imagination, dream

Толгой өвддөг
Удахгүй өвдөхөө больдог
Зүрх өвддөг
Удахгүй л өвдөхөө больдог...Хэд хоног энэ "Агаарт" жингүүдээстэй.,
Хүмүүс сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй!