2013/05/01

ХДХВ-ийн вирусын эсрэг вакцин нээгдэх шатан дээрээ явж байна.  


Дани судлаачийн туршиж байгаа энэхүү вакцин нь хүний арисны эсэнд туршиж үр дүнгээ өгсөн бөгөөд одоо жинхэнэ өвчтөн дээр туршиж үзэх юм байна. Энэхүү туршиж буй арга нь хүний DNA-гийн дотор хуримтлагдсан вирусийг устгах бөгөөд, дархлааны систем нь вакцины тусламжтайгаар DNA дэх вирусыг олж илрүүлж улмаар түүнийг устгах гэсэн арга юм байна. 
Данийн Aarhus их сургуулийн ахлах профессор Соггард: 
“ Хүний биеийн дархлаа вирусийг таньж устгана гэдэг хэцүү л дээ, хүн бүр адилгүй янзан бүрийн дархлаатай, дархлааний систем хүчтэй эсвэл сул байх, мэдрэмтгий байх зэрэгээс шалтгаална” гэсэн байна.


No comments: