2013/09/17

Даймонд ин да скай....- " Риана нээх халтар тээ,"
- " Тийн, нэг бүүр золбин тэ, бүүр яагаад ч өнгө орохгүй "

No comments: